Tilskud til diætistbehandling

Vores diætister har autorisation fra Sundhedsstyrelsen, som kræver, at diætisten har en videregående uddannelse i Ernæring og Sundhed. Autorisationen betyder, at Sygeforsikringen ”danmark” yder tilskud, hvis man er medlem af gruppe 1, 2 eller 5. Ikke mindst er autorisationen din garanti for, at al vejledning i klinikken er bygget på evidensbaseret viden.

content/sygesikring-danmark.png

Sygeforsikringen "danmark"

Du skal ikke have en henvisning fra din læge for at få tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark”. Ved at oplyse dit cpr-nummer sørger vi for at indberette dine konsultationer til Sygeforsikringen ”danmark”, som dækker 50% af dine udgifter per konsultation (max. 275 kr.).

Der gives et samlet tilskud på max. 1.100 kr. til konsultationer ved en klinisk diætist per år. Dette gælder for både gruppe 1, 2 og 5.

Sundhedsforsikringer

Sundhedsforsikringer dækker op til 12 behandlinger ved en autoriseret klinisk diætist. Der er dog specifikke regler alt efter din valgte sundhedsforsikring og BMI-kriterie (BMI 30/35).

bubble