Medicinsk vægttab mod svær overvægt

I kombination med vane- og livsstilsændringer. 

Om forløbet:

  • Medicinen skaber madro, så du kan bruge energien på sundere vaner.
  • Du får hjælp til vaneændringer, der varer ved.
  • Vi laver en plan for et tilstrækkeligt proteinindtag. 
  • Der er ingen forbud eller strenge restriktioner.
  • Vores forløb er individuelle og kliencentrerede.

Omkring 51% af den danske befolkning betegnes som enten moderat eller svært overvægtige[1], hvor særligt svær overvægt er et problematisk folkesundhedsproblem. Udviklingen af svær overvægt er steget fra 13,6 % i 2010 til 18,5 % i 2021.

Svær overvægt øger risikoen for en lang række sygdomme og tilstande - herunder type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, flere former for kræft, ledsmerter, søvnproblemer, lavere livskvalitet og ikke mindst for tidlig død. Mange mennesker med svær overvægt oplever desuden nedsat mental sundhed som følge af blandt andet diskrimination og social stigmatisering - grundet deres overvægt og livsstil[2]

Ønsket om et varigt vægttab og ikke mindst et sundere helbred er for mange mennesker en evig og udmattende kamp på trods af adskillige forsøg med diverse quick fixes fra kure, kostplaner og større livsstilsændringer - som oftest uden varig succes. Når man ønsker et vægttab, anbefales det, at man omlægger sine kost- og motionsvaner. Opnås der ikke et tilfredsstillende vægttab alene ved hjælp af livsstilsændringer, kan medicinsk behandling være et supplement. I dag er et ”medicinsk vægttab” på vej frem på markedet i stor stil, og medicinen udskrives på recept af flere og flere læger. Der findes forskellige lægemidler; men de nyeste og mest succesfulde midler er appetitregulerende, således du i mindre grad end tidligere oplever sult, hvorfor du vil have tendens til at spise markant mindre. 

Medicinen behandler således overvægten, men ikke årsagerne til den, hvorfor behandlingen bør kombineres med vane- og livsstilsændringer, hvis man ønsker at opnå et langvarigt og holdbart resultat. Diætisterne hos Fit&Sund har flere års erfaring med medicinsk behandling af vægttab, og kombineret med vane- og livsstilsændringer ser vi succesfulde forløb, også efter den medicinske behandling er afsluttet. Målet med vores hjælp og vejledning er holdbare og vedvarende vaneændringer, som i højere grad end den medicinske behandling alene medfører langvarige resultater. Her giver vi klienterne hele pakken i forhold til at få styr på de sundere vaner, hvad angår kost, motion, søvn og mental trivsel.

Hos Fit&Sund diætist ved vi, at den bedste vej til et varigt vægttab og et sundere helbred kommer ved at arbejde med ens vaner og foretage små, men essentielle ændringer, som er nemme at implementere. Det er vores erfaring, at den medicinske behandling skaber mere madro hos klienten og gør det nemmere for klienten at opnå succes med disse nye og sundere vaner, da selve vægttabet vil være i mindre fokus grundet medicinens effekt. 

Hos Fit&Sund diætist har vi kompetente diætister samt ernærings- & sundhedsfaglige medarbejdere, som er eksperter i arbejdet med at få mennesker til at ændre vaner og adfærd, så et langvarigt vægttab opnås. Vi går ikke ind for forbud og strenge restriktioner, men ønsker at lære dig at kende, så vi kan tilrettelægge et forløb, der passer præcis til dig, din hverdag og dine forudsætninger. Ingen mennesker er ens, hvorfor vores forløb er individuelle og klientcentreret.

Forskerne på området kender endnu ikke langtidseffekterne og konsekvenserne ved medicinsk vægttab. Vi gør dog opmærksom på, at et medicinsk vægttab særligt i indkøringsfasen kan indebære bivirkninger som øget luft i maven, forstoppelse, diarré og i værste tilfælde opkast. Ydermere ses en tendens til, at folk risikerer at skulle tage medicinen resten af livet, hvis de ønsker et varigt vægttab. Dette vil vi hos Fit&Sund diætist gerne ændre på gennem vores nyeste forløb, der tager afsæt i den nyeste viden og forskning på området for medicinsk vægttab samt vane- & adfærdsændringer. 

Book din tid her.

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan vi hos Fit&Sund diætist kan hjælpe dig, der ønsker et varigt vægttab vha. medicinsk behandling, så står vi klar til at besvare dine spørgsmål. 

Vi gør dog opmærksom på, at medicinen kun udskrives på recept, hvorfor vi beder dig rette alle spørgsmål angående selve den medicinske behandling til egen praktiserende læge.


[1] https://altomkost.dk/fakta/vaegt-kost-og-sundhed/

[2] Danskernes sundhed 2021 (kort version) - https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Danskernes-sundhed