Børn og familie

I Danmark er hvert femte barn overvægtigt. Foruden en stor sundhedsrisiko kan det lede til både fysiske og psykiske konsekvenser for barnet. Det samme gør sig gældende, hvis barnet er undervægtigt.

I begge tilfælde kan situationen være hård og svær for både barnet og dets forældre. Derfor kan det ofte have en bedre og stærkere effekt, hvis en anden person end mor eller far rådgiver og vejleder barnet i forhold til, hvad der er sundt og anbefalelsesværdigt.

Hos Fit&Sund Diætist hjælper vi dig med at tilrettelægge hverdagen på en familiær og realistisk måde. Således får barnet stadig plads til at være barn fx i forbindelse med fødselsdage, skolearrangementer eller lignende.

Det er – set med vores øjne – yderst vigtigt, at barnet ikke skiller sig unødvendigt ud blandt andre børn samt blandt resten af familien. Tværtimod ser vi det som et familieprojekt, hvilket samtidig gør det nemmere at efterleve anbefalinger, aftaler, kostplan, motion og lignende.

Kostplan i forhold til børn og familie

Vores erfaring er, at de bedste resultater sker gennem kostændringer, som varer ved. Dette opnås bedst, hvis intet er forbudt, og barnet mere eller mindre selv kan vælge, hvad det – med vejledning fra vores diætister – ønsker at spise, samt at barnet kan spise sammen med resten af familien og ikke mindst det samme som resten af familien.

Sammen udarbejder vi en personlig og individuel kostplan, hvor vi tager udgangspunkt i den mad, barnet godt kan lide, og som passer ind i barnets hverdag.

Mange års erfaring viser, at dette hjælper og motiverer til ønskelige og langvarige resultater.

Vi hjælper dit barn på vej til en sundere hverdag!